Технологічна (експлуатаційна) практика на виробництві.

В період практики студенти працюють на робочих місцях згідно робочої професії, удосконалюючи свої знання в області монтажу, експлуатації та ремонту.

РОБОТА ЕЛЕКТРОМОНТЕРА ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ.

Правила охорони праці. Вивчення посадової інструкції електромонтера по обслуговуванню електрообладнання. Технологічний процес цеху. Основне електрообладнання. Технічна документація. Будова, принцип дії та правила технічної експлуатації електроустаткування, яке обслуговується. Періодичність огляду електроустаткування. Організація робочого місця електромонтера по обслуговуванню електрообладнання. Наукова організація праці.

РОБОТА ЕЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ.

Правила охорони праці. Вивчення посадової інструкції електромонтера по ремонту електрообладнання. Види ремонту та міжремонтного обслуговування електрообладнання, Причини псування електрообладнання. Контроль та випробування. Призначення найбільш розповсюджених універсальних пристроїв та інструменту. Проведення демонтажу, ремонту, монтажу, складання та регулювання обслуговуваного електрообладнання. Вимір опору ізоляції електрообладнання.

РОБОТА ЕЛЕКТРОСЛЮСАРЯ ЧЕРГОВОГО ТА З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ.

Правила охорони праці. Вивчення посадової інструкції електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування. Усунення пошкоджень внутрішньо цехових електромереж. Виконання ремонту нескладних електроапаратів, електроустановок, складання деталей та вузлів електромашин. Організація ремонтних робіт. Будова та принцип дії електромашин що обслуговуються.

Вміння які формуються при проходженні технологічної практики.

Дотримування правил охорони праці при експлуатації та ремонтах електроустаткування. Забезпечити безаварійну експлуатацію електроустаткування, виконувати роботи, які мають зв’язок з обслуговуванням та ремонтом електроустаткування, застосовувати показники приборів контролю роботи електроустаткування. Складання графіка міжремонтного обслуговування електроустаткування. Ведення технічної документації при експлуатації та ремонтах електроустаткування.

В кінці практики студенти повинні вміти допускати до проведення робіт в електроустановках по наряду, допуску та в порядку поточної експлуатації.

За результатами практики складається іспит з підвищення кваліфікаційного розряду та/або підвищення групи по електробезпеці.

Переддипломна практика.

Організаційні заходи.

Інструктаж з охорони праці на підприємстві, та протипожежної безпеки.

Вивчення роботи підприємства його місця і ролі в народному господарстві. Структура підприємства, зв'язок основних і допоміжних цехів. Новітні технології та досягнення технічного прогресу в системах електропостачання та керування електроприводами.

Загальна схема технологічного процесу. Технологічний процес і місце в ньому механізму який проектується або енергетичне навантаження та коефіцієнт використання електрообладнання в даному технологічному процесі. Системи електропостачання або електропривода. Рід струму та величина напруги живлення. Способи прокладки кабелів та дротів.

Для систем електропостачання:

- план розташування електрообладнання на дільниці;

- схеми живлення та захисту електрообладнання дільниці.

Для систем керування електроприводами схеми:

- технологічна,

- кінематична

- функціональна

- електрична принципова силової та оперативної частин керування електроприводом.

Система матеріально-технічного забезпечення. Функції головних спеціалістів. Організація керування електрогосподарством підприємства. Електроремонтні підрозділи. Режим роботи підприємства, правила внутрішнього трудового розпорядку. Орієнтовні види робіт.

Приймання зміни. Доведення до підлеглого персоналу планових завдань, наказів, розпоряджень. Проведення інструктажу по безпечному виконанню робіт. Забезпечення повного завантаження електрообладнання та організація його технічного обслуговування. Оформлення технічної документації.


4195359167254660.html
4195409472611672.html
    PR.RU™