Обслуговування двигуна

1. Перевірте, працює манометр тиску оливи чи ні. Ввімкніть запалення і на панелі інструментів спалахне лампочка тиску
оливи. Вона вказує нате, що тиск у магістралі відсутній. Запустіть двигун. Якщо через декілька секунд індикатор затухне, це озна­
чає, що двигун можна далі експлотувати. Якщо індикатор не гасне, то надалі двигун працювати не може. Заводьте його тільки піс­
ля усунення несправності.

2. Перегрівання — дуже шкідливе для двигуна. Температура на червоній лінії індикатора на панелі приладів — 110°С. Забо­
роняється досягати і перевищувати цю відмітку. Якщо це трапилось, будь ласка, зупиніть автомобіль і заглушіть двигун для перевірки
стану системи охолодження.

3. Не натискайте педаль акселератора під час пуску двигуна.

4. Якщо лампочка «несправність двигуна» не погасла після пуску двигуна, це вказує на несправність електронних еле­
ментів двигуна.

5. Не перевіряйте стан свічок запалювання методом викручування з циліндру і підключення до неї високовольтного дроту
системи запалювання. Це призведе до потрапляння у каталізатор незгорівшого палива і виходу його з ладу.

6. Не зупиняйте двигун раптово після того, як він працював при великому навантаженні. Хай попрацює декілька хвилин
на холостому ході перед зупинкою.

7. Не з’єднуйте між собою клеми акумуляторної батареї. Забороняється від’єднувати батарею під час роботи двигуна.

8. Якщо необхідно зняти блок управління двигуном, вимкніть запалювання і зніміть дріт з клеми «-» акумуляторної батареї.


4193446674693679.html
4193500186209972.html
    PR.RU™