ВИБІР СХЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Вибір схеми та напруги зовнішнього електропостачання

Система зовнішнього електропостачання включає в себе схему електропостачання та джерела живлення підприємства. Основними умовами проектування раціональної системи зовнішнього електропостачання є надійність, економічність та якість електричної енергії в мережі.

На відстані 10,7 км від території заводу розміщена районна підстанція РПС 110/10 кВ. В системі від шин 110 кВ даної підстанції є запас потужності та резервне місце на території ПС для проектування і будівництва відгалуження від шин 110 кВ. Зважаючи на вищезазначене, доцільно вибрати РПС за джерело живлення підприємства.

Живлення заводу будемо здійснювати за допомогою повітряних ліній 110 кВ від РПС 110/10 кВ.

Для живлення промислового підприємства бажано в першу чергу використовувати напругу, на якій енергосистема має вільну потужність. Зі всіх можливих напруг 110 кВ є, як правило, найбільш доцільною, як з економічних, так і з експлуатаційних міркувань ([14], стор.61).

Згідно номограм ([14], стор.64) за напругу живлення вибираємо напругу 110 кВ.


4192674546870964.html
4192719925616409.html
    PR.RU™