Методичні рекомендації

До першого питання. Пропонуємо розпочати із того, що нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про нотаріат». Акцентуйте увагу на безпосередньому місці вчинення нотаріальної дії. З’ясуйте, у який строк нотаріус повинен виконати нотаріальну дію? Зверніть увагу на порядок відкладення нотаріальної дії.

До другого питання. Варто зазначити, що оплата вчинюваних нотаріальних дій регулюється ст. 19 та ст. 31 Закону України «Про нотаріат», відповідно до яких витрати у нотаріальному процесі складають: державне мито; плата за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, не пов’язаних з вчиненими нотаріальними діями, а також технічного характеру; оплата вчинених приватними нотаріусами нотаріальних дій; оплата додаткових послуг правового характеру, наданих приватними нотаріусами; оплата фактичних витрат, пов’язаних з виїздом державного нотаріуса (посадової особи ОМС) за межі нотаріальної контори (ОМС) для здійснення нотаріальних дій. Кожен вид витрат необхідно детально аналізувати та характеризувати.

До третього питання. Варто розпочати з того, що нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством, наприклад, не приймаються порвані документи, документи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення тощо. Охарактеризуйте ці та інші вимоги, передбачені законодавством. Після цього, варто зупинитись на посвідчувальних написах нотаріуса. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв здійснюються нотаріусом за формами відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства. Охарактеризуйте їх.

До четвертого питання: Слід розпочати з того, що при вчиненні нотаріальної дії нотаріус установлює особу, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії. При цьому варто наголосити, що не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб – її учасників або їх уповноважених представників. Поясніть, як здійснюється установлення особи?До п’ятого питання: При відповіді на дане питання слід дати визначення понять «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність» та «цивільна деліктоздатність», а також зазначити, які види цивільної дієздатності передбачені чинним законодавством, а також хто такі «недієздатні» та «обмежено дієздатні особи». Пропонуємо розглянути визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, а також перевірку повноважень представника. Для відповіді на дане питання варто ознайомитись з нормами Закону України «Про нотаріат» та «Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»

Проблемні питання, що складають сутність теми

1. Установлення волевиявлення та дійсних намірів особи при вчиненні нотаріальних дій. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії.

2. Підстави відкладення та зупинення нотаріальних дій. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій та порядок їх оскарження.

3. Вимоги, які ставляться до нотаріальних документів.

4. Заходи, що вживаються нотаріусом при виявленні порушення законодавства.


4190967193162967.html
4191040163412458.html
    PR.RU™