Лабораторна робота №2.

Тема: Хіміко-фармацевтичне підприємство як об`єкт управління.

Структура хіміко-фармацевтичного підприємства. Основні функції та обов`язки структурних підрозділів.

Основні функції та обов`язки менеджерів підприємства.

Класифікація організацій

формальні неформальні прості складні великі середні малі
За способом та метою утворення За кількістю цілей За величною

ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЙ

юридичні особи неюридичні особи підприємства товариства банки страхові компанії механістичні органістичні
За юридичним статусом За формами підприємництва За характером адаптації до змін

Процес функціонування організації як відкритої системи
4190171207594273.html
4190291572844535.html
    PR.RU™